Een chirurgische endarterectomie is het met een open vaatingreep verwijderen van een stukje zieke binnenkant van een slagader. De buitenkant van de slagader wordt behouden. De slagader wordt dikwijls nadien gesloten met een patch, een ruitvormig stukje prothese in Dacron, zodat de arterie breder open staat op deze plaats.

Meestal gaat het om een vernauwde en verkalkte liesslagader. Op deze plaats is het implanteren van een stent niet altijd ideaal aangezien er veel plooibewegingen zijn in de lies en omdat er een belangrijke splitsing van de slagader in de lies is waaroverheen best geen stent wordt geplaatst.

U wordt meestal nuchter enkele uren voor het geplande operatietijdstip opgenomen. Als er specifieke voorbereiding nodig is (bv. bij slechtere nierfunctie) wordt U soms vroeger opgenomen. Voor de ingreep wordt de lies onthaard. De ingreep kan meestal onder ruggeprikverdoving gebeuren, dit in overleg met en door de anesthesist. Verdere uitleg (informed consent) omtrent de anesthesie wordt U pre-operatief door de anesthesist verstrekt.

Er wordt een verticale liesincisie van zeker 10 cm gemaakt. De slagader wordt in lengterichting open gemaakt. De zieke binnenkant van de slagader wordt er uit gelepeld. Daarna wordt de patch manueel ingenaaid. Tijdens dezelfde procedure wordt soms een ballondilatatie met of zonder stent hoger of lagerop uitgevoerd. De wonde wordt dichtgenaaid en dikwijls wordt een redon opvangpotje achtergelaten voor 1 dag.

Risico’s op korte termijn zijn oa. nabloeding in de lies en acute thrombose van de slagader na de ingreep. U gaat na de ingreep naar de kamer. U kan naar huis als de wonde in de lies droog is, meestal na 2 of 3 dagen.

Afspraken omtrent bloedverdunners worden gemaakt bij ontslag. U krijgt meestal ook nog 10 dagen een spuitje heparine in de buikwand door de thuisverpleegster, en deze moet 10 dagen de wonde opvolgen en verzorgen. De hechtingen of haakjes mogen na 10 dagen door de thuisverpleegster of huisarts worden verwijderd. U komt terug op de raadpleging bij wondproblemen, nieuwe ischemie of anders na een maand. Verdere opvolging nadien is nodig.