Oorzaken
  • Vertraagde bloedstroom door spataderlijden of langdurige immobilisatie (gips/vliegtuigreis)
  • Beschadigde ader wand (na een infuus, wonde, operatie)
  • Verhoogde stollingsneiging (roken, obesitas, erfelijke stollingsstoornissen, de pil, obesitas, kanker, …)
Symptomen
  • Zwelling van het been
  • Paarse, gestuwde kleur
  • Bij longembool ook eventueel kortademigheid.
Diagnose
  • Echografie
  • Soms zal verder onderzoek noodzakelijkzijn (naar oorzaken van de trombose, maar ook naar weerslag op vb hart en longen)
Behandeling

Een diepe veneuze trombose is potentieel wel gevaarlijk, door het risico op longembool. Daarom is een snelle diagnose en behandeling belangrijk. Ook het voldoende lang behandelen in hier belangrijk.

  • Bloedverdunners (spuitjes of pilletjes)
  • Steunkousen (klasse II liesmodel)